Nasi Partnerzy

Nasi Darczyńcy

Działalność Caritas możliwa jest w przeważającej mierze dzięki darom i ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli – osoby, które dzieląc się swoim wdowim groszem, “idą przez życie innym dobrze czyniąc”.

W intencji darczyńców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w kaplicy Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 o godz. 8:00 sprawowana jest Msza Święta.

W sposób szczególny
chcemy podziękować firmom, dzięki których systematycznej pomocy możemy realizować nasze zadania:

Biuro Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa,
NIP 113 107 98 18
Tel.: 22 / 619 44 76;
Fax:  22 / 818 51 67
E-mail:
warszawa-praga@caritas.pl

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023